socialplugin-team

Registered by Mantas Zimnickas

Reikia įrankio, kuris padėtų organizuoti LoCo komandą.

## Komandų kūrimas

Tam tikri naudotojai, turintys pakankamai aukštą karmą, turi turėti galimybę kurti komandas.

## Komandos nariai

Komandos nariais gali būti tik atrinkti ir patvirtinti naudotojai. Komandos narių profilyje turi atsirasti žymė, kad jie yra komandos nariai.

## Komandos narių susitikimai

Turi būti galimybė rengti komandos narių susitikimus. El. paštu, visiems nariams išsiunčiami kvietimai, nariai turėtų turėti galimybę atsakyti ar dalyvaus ar ne. Jei ne, tai turėtų nurodyti priežastį, kodėl negali dalyvauti.

Turi būti rodomas komandos susitikimų kalendorius, kuriame matoma, kas dalyvavo, kas ne.

Jei vyksta IRC susitikimas, IRC botas turėtų vesti susitikimo žurnalą. Pateikti susitikimui paruoštus klausimus ir pan.

Prieš komandos narių susitikimą, turi būti išsiunčiamas laiškas visiems nariams, su priminimu.

## Komandos narių šalinimas

Komandos nariai turėtų būti automatiškai šalinami pagal įvairius kriterijus. Pavyzdžiui, jei komandos narys 2 kartus iš eilės praleido komandos narių susitikimą.

## IRC susitikimai

Jei rengiamas IRC susitikimas, IRC botas turi vesti susitikimo žurnalą, pateikti iš anksto susitikimui paruoštus klausimus. Tik susitikimo vedantysis gali pilnai valdyti IRC botą. Pavyzdinis susitikimo scenarijus:

<vedantysis>: bot, start meeting 123
<bot>: Question: First question
<vedantysis>: bot, solution: Solution to first question
<bot>: vedatysis, your solution added
<dalyvis1>: bot, solution: Other solution, to first question
<bot>: dalyvis1, your solution added
<dalyvis2>: bot, current question?
<bot>: Question: First question
<vedantysi>: bot, next
<bot>: Question: Second question
<vedantysis>: bot, solution: Solution to second question
<bot>: vedatysis, your solution added
<vedantysis>: bot, next meeting: 2011-01-10, dalyvis1
<bot>: vedantysis, added next meeting at 2011-01-10, chair: dalyvis1
<vedantysis>: bot, end meeting
<bot>: vedantysis, meeting ended, logs can be found at http://www.ubuntu.lt/team/meetings/2011-01-01

Blueprint information

Status:
Not started
Approver:
None
Priority:
Undefined
Drafter:
None
Direction:
Needs approval
Assignee:
None
Definition:
Drafting
Series goal:
Accepted for 3.0
Implementation:
Unknown
Milestone target:
None

Related branches

Sprints

Whiteboard

(?)

Work Items

Dependency tree

* Blueprints in grey have been implemented.

This blueprint contains Public information 
Everyone can see this information.