kofiguracia prekladu do slovenciny

Registered by Vendelín Slezák

Ak chcete prekladať do slovenčiny tak prosím sledujte tieto správy. Ja som preložil Numerona, Hoborga a Homena, chcel by som preložiť Ottoborga a kto chce nech si zoberie Bertberta alebo Arvena alebo Ogdillu.

Blueprint information

Status:
Not started
Approver:
None
Priority:
Undefined
Drafter:
Vendelín Slezák
Direction:
Needs approval
Assignee:
None
Definition:
New
Series goal:
None
Implementation:
Unknown
Milestone target:
None

Related branches

Sprints

Whiteboard

(?)

Work Items

This blueprint contains Public information 
Everyone can see this information.

Subscribers

No subscribers.